Äntligen födelseöverskott i Sverige

För första gången sedan mitten på 90-talet har vi ett födelseöverskott i Sverige, dvs det föds fler än de dör. Det här visar Statistiska Centralbyråns statistik som presenteras på onsdagen.
Första halvårets i år blir övserskottet 1 374 svenskar jämförts med motsvarande period förra året som visade ett underskott på 197 personer.