Folkpartister är gamla

Det är ont om unga politiska kandidater på listorna inför höstens val. Det visar siffror som Statistiska centralbyrån har tagit fram för Sveriges Radios räkning. Allra störst andel äldre politiker har Folkpartiet: tre av fyra kandidater i Västra Götaland är över femtio år. Folkpartiet har också flest antal kandidater över 65 år och minst antal under 30 år på sina vallistor.