Lag ger dyrare bostäder

Lagen om offentlig upphandling leder till att kommunala hyreshus blir dyrare att bygga och bo i än privata.
Detta drabbar framförallt de boende som får onödigt höga hyror. Det säger fastighetsdirektör Sven Gunnar Dahlkvist i Västerås, som vill att lagen förenklas. Samtidigt som kommunen ska agera affärsmässigt ska man också behandla alla intresserade lika. Det tar lång tid och gör det svårare att pressa priserna. Och det vet byggföretagen, som ofta tar mer betalt av kommunen än av privata företag. Det gör i slutänden att bygget blir dyrare och hyrorna högre.