Dålig jämställdhet i politiken i Blekinge

Blekinge är sämst i landet när det gäller jämställdhet på listorna till kommunvalet. Det visar statistik som Sveriges Radio Blekinge tagit fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB.
Siffrorna visar att samtliga partier i länet har fler män än kvinnor på sina listor till kommunfullmäktige. Med 63 procent manliga kandidater är länet minst jämställt i hela landet. Kerstin Pincus är doktorand i statsvetenskap vid Örebro universitet och har sedan 1986 arbetat med att kartlägga svensk jämställdhetspolitik. Enligt henne kan underrepresentationen av kvinnliga blekingska politiker påverka de beslut som fattas. Hon säger att kvinnors intressen kommer i skymunden till fördel för de manliga när det är fler män i beslutande positioner.