Intern Nisse- tjänst en succé

Försök att lösa personalbristen inom Hälsinglands sjukvård lyckades över förväntan. Nu blir det interna bemanningsföretaget en permanent lösning.
För två år sen startades ett speciellt personalprojekt inom sjukvården i Norra Hälsingland och detta har med tiden väckt stor uppmärksamhet i Sveriges övriga kommuner och landsting. För att komma tillrätta med personalbristen inom vården har landstinget Gävleborg i samarbete med Hudiksvalls, Ljusdals och Nordanstigs kommuner drivit ett rekryteringsprojekt. Vårdprojektet fungerar som ett internt bemanningsföretag med 36 antällda som hoppar in där det behövs inom vården. En utvärdering visar nu att målen har uppfyllts till 100 procent och projektet kommer troligen att bli permanent.