Moras minus minskar - men först nästa år

I slutet på den här veckan kan det klarna något hur underskottet på 20 miljoner kr för socialförvaltningen i Mora ska kunna minska - åtminstone under nästa år.
För tre månader sedan avsattes hela socialnämnden eftersom kommunledningen ansåg den ekonomiska situationen ohållbar. En trojka bestående av vice kommunalrådet Bernt Martinsson, kd, som ordförande, kommunalrådet Gunnel Söderberg, m, och socialdemokraten Bernt Persson tog över socialnämndens uppgifter i maj. Då var årets underskott beräknat till 19 miljoner kronor. Nu tror man att facit hamnar på närmare 20 miljoner. På fredag tar socialutskottets tre politiker en verksamhetsplan för nästa år. - Den kommer att innehålla ett antal gasa- och bromsa-åtgärder, säger Bernt Martinsson, men han kan inte mer konkret säga vad planen innehåller. Att snabbt komma tillrätta med socialens budgetunderskott är inte lätt. Omsättningen ligger runt 300 milj kr och den fast anställda personalen uppgår till 572 personer. - Vi kan inte bara slå igen verksamheten som till största delan grundar sig på tvingande lagstiftning för att ge invånarna den service de har rätt till, säger en av tjänstemännen. Socialutskottets ordförande Bernt Martinsson törs hella inte utlova att ekonomin kommer i balans ens under 2003.