Jordbruksverket oroade över skånska äggproducenter

Nu går det inte längre att få tillstånd från Jordbruksverket för att ha höns i burar som är för små enligt djurskyddslagen. På Jordbruksverket är man oroliga över att de skånska producenterna inte ska hinna byta burar eller göra hönsen frigående innan dispenserna går ut:
- Framförhållningen ser ut att vara sämre i Skåne än i landet som helhet, säger Jackis Bengtsson på Jordbruksverket. Inga fler dispenser Redan 1999 kom en ny Djurskyddslag - och det blev då förbjudet att hålla höns i för små burar, men för att ge landets äggproducenter en chans att ställa om sin produktion - antingen genom att skaffa nya större burar, eller genom att låta hönsen bli frigående - har Jordbruksverket beviljat dispenser för producenterna. Men nu är det alltså slut. Och över hälften av landets höns lever idag på ett sätt som är godkänt enligt den nya djurskyddslagen. Skåne sämst i landet Men i Skåne ser det mörkare ut. Endast 15 % av de Skånska hönsen bor antingen i godkända burar eller är frigående. Men istället för att lägga om sin produktion fortsätter många skånska äggproducenter att kämpa för att få ha kvar hönsen i förbjudna burar genom att överklaga Jordbruksverkets avslag till Länsstyrelsen.