Gotlandsmjölk till Bangladesh

Nästan all gotländsk mjölk kommer i framtiden att gå på export utanför Europa. Det tror Arla Foods försäljningschef Jais Valeur blir effekten av Arla Foods förändringar när Visbyanläggningen går över från skummjölkspulver till helmjölkspulver.
Det som talar för den gotländska mjölkexporten är enligt Valeur bland annat ett högt dollarpris. Det handlar om leveranser till länder med låg mjölkproduktion som exempelvis Saudiarabien, Jemen, Bangladesh, Mexico, Brasilien och Dominikanska republiken.