Nu ökar folkmängden i Dalarna

Flera års utveckling med minskad folkmängd i Dalarna tycks ha brutits. Under första halvåret har länets invånare blivit fler, även om det rör sig om en blygsam ökning.
Det är Statistiska Centralbyrån som i dag kommit med siffror om befolkningsförändringarna i länen under det första halvåret. Och det är alltså glädjande siffror för Dalarna. Länet tillhör inte längre förlorarna. I stället har folkmängden ökat under det första halvåret. Det är inte med mycket - bara 24 personer - men det är ändå en ökning. Visserligen är födelseunderskottet fortfarande relativt stort, men det vägs upp av inflyttningen, och därför står nu Dalarna på plus. Framför allt har inflyttningen från utlandet varit stor. 8 av länets 15 kommuner kan redovisa ökat invånarantal. Falun har ökat mest i reda tal, Faluborna ha blivit 116 fler. Siljanskommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa har också vuxit. Mest notabelt är kanske att Moras stagnation upphört, Moras folkmängd har ökat med 67 personer under det första halvåret. Andra pluskommuner är Avesta, Borlänge och Gagnef. Men det finns alltså också kommuner där invånarantalet fortsatt att sjunka. Besvärligast under första halvåret har Malung och Smedjebacken haft det. Malung har minskat med 71 personer, Smedjebacken med 69, och i båda de kommunerna handlar det om ganska kraftiga födelse- och flyttningsunderskott. Säter tappar också ganska mycket folk. Minuskommuner under det första halvåret är även Hedemora, Vansbro, Älvdalen och i någon mån Ludvika. Så här ser förändringarna ut Dalarna 277034 +24 Avesta 22363 +33 Borlänge 46974 +12 Falun 54717 +116 Gagnef 10057 +7 Hedemora 15714 -35 Leksand 15319 +6 Ludvika 26126 -5 Malung 10569 -71 Mora 20081 +67 Orsa 6998 +19 Rättvik 10888 +32 Smedjebacken 11288 -69 Säter 11104 -53 Vansbro 7197 -22 Älvdalen 7639 -13 (Källa SCB)