Hoppfulla in i det sista

I slutet av nästa vecka inleds MBL-förhandlingar vid Dyno Nobel i Ljungaverk där 50 personer förlorar jobbet om företagsledningen fullföljer sina avsikter att lägga ner all produktion i Ljungaverk. Än så länge har ingen sagt upp sig eller hittat ett annat jobb - många hoppas fortfarande att fabriken ska få vara kvar säger Reino Jonasson, platsansvarig i Ljungaverk, till Radio Västernorrland. Totalt kan så många som 120 personer förlora sina jobb till följd av Dyno NObels nedläggning. Mer om Dyno Nobel i våra senare sändningar