Fågeldöden beror inte på alger

Det är inte giftiga alger som förgiftar fåglar i Erstad kärr på Visingsös norra udde.
Det slutliga provsvaret på vattenproverna som skickats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt visar inga spår av vare sig gröna eller blå giftalger. Det säger Ola Broberg, miljö-övervakare på Länsstyrelsen i Jönköping. Nu misstänker man att fågeldöden beror på en bakterie - eller virusinfektion, som har frodats i det varma vädret. I helgen hittades ytterligare 40 döda fåglar i kärret och hittills räknar man med att cirka 440 fåglar har dött i den mystiska sjukdomen