Dåligt förberedda äggproducenter

SKÅNE. Flera äggproducenter i Skåne ställs inför stora problem när Jordbruksverket inte längre ger tillstånd att ha höns i burar som enligt djurskyddslagen är för små.
Äggproducenterna måste ordna så att alla höns bor i tillåtna burar, innan de dispenser som de nu har går ut. De skånska producenterna har dålig framförhållning jämfört med äggproducenter i övriga landet eftersom bara 15 procent har nya godkända hönsburar eller frigående höns, enligt Jordbruksverket.