Perbio Science redovisar vinst

PERSTORP. Bioteknikföretaget Perbio Science, som avknoppats från Perstorp AB, redovisar en vinst efter finansnetto på 190 miljoner kronor för årets sex första månader. Det är en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period förra året. Omsättningen steg samtidigt med 24 procent, enligt delårsrapporten.