Ung Gunder Hägg-stipendiat

Föreningen ''Dom stora grabbarna inom friidrott'' tilldelar Olle Walleräng i Råby-Rekarne friidrott det nystiftade Gunder Hägg-stipendiet för 2002.
Stipendiet ska normalt tilldelas en lovande kvinnlig eller manlig medel-distanslöpare i åldern 18-20 år. Olle Walleräng, som bara är 16 år har visat så bra resultat att han får stipendiet trots sin låga ålder. En kvinnlig stipendiat är inte utsedd ännu. Stipendiet är på tiotusen kronor.