Algerna i Östersjön upplösta

Det mesta av algblomningarna i Östersjön har nu upphört, på grund av de kraftiga vindarna i framför allt södra Sverige. Algerna har blandats ner i vattnet. I förra veckan fanns gott om blågröna alger som låg och flöt på ytan på flera håll i Östersjön.
Algbältena sträckte sig bland annat från Danmark och skånska kusten upp mot Blekinge skärgård, och utanför Kalmar och Öland.