Strömsbergsdammen renas igen

Strömsbergsdammen i Jönköping är nu nästan helt och hållet återställd efter det stora utsläppet av lut från Arlas mejeri i början av juli. Men Länsstyrelsen vill att Arla gör en ytterligare neutralisering av det översta bottensedementet i dammen innan man kan släppa på vattnet helt och hållet. Det här är ett arbete som man tror kommer att ta ytterligare två till tre dagar.