Olycksdrabbad väg blir säkrare

E20 Gröndahl - Helgestahill är en olycksdrabbad väg.
Under 1990-talet har drygt 150 olyckor inträffat på vägen. Nu har Vägverket beslutat att göra om vägen till en mötesfri motortrafikled med vajerräcken i vägens mitt. Arbetet inleds i början av augusti och beräknas ta drygt tre månader