FN-sändebud om humanitära behov för palestinier

Den förra chefen för FN:s livsmedelsprogram, Catherine Bertini, har utsetts som sändebud för att undersöka de humanitära hjälpbehoven bland palestinierna på Västbanken och i Gaza. Det meddelade FN:s generalsekreterare Kofi Annan på onsdagen.
Till följd av de israeliska avspärrningarna är vart femte palestinskt barn undernärd eftersom avspärrningarna gör att det är mycket svårt för de som bor i Gaza och på Västbanken att få mat.