Kungsbacka kan få parkeringshus

De gamla planerna på ett nytt parkeringshus i centrala Kungsbacka är aktuella igen.
Gatukontoret utreder att bygga ett tre våningar högt parkeringsdäck med upp till 300 platser strax intill Kulturhuset Fyren. Tekniska nämndens arbetsutskott fick häromdagen information om planerna. En skiss har också tagits fram. Gatudirektör Hans Larsson säger till P 4 Radio Halland att ett parkeringshus blivit mer aktuellt i och med tankarna på att bygga något annat på gamla Alléskolans tomt i närheten. Då försvinner befintliga parkeringsplatser där. Däremot säger de ledande politikerna i tekniska nämnden nej till att införa ett system med så kallade p-skivor med gratis parkering så som det fungerar i Varberg.