Högutbildade politiker och lågutbildade väljare

I en undersökning som Sveriges Radio gjort, visar det sig att kandidaterna till kommunfullmäktige i Västernorrland är betydligt mer välutbildade än den genomsnittlige medborgaren. Västernorrlands befolkning representeras av välutbildade politiker. Hela 41 % av länets politiker har nån form av eftergymnasial utbildning, det vill säga, har efter 3-årigt gymnasium gått nån form av högskoleutbildning eller annan påbyggnadsutbildning. Genomsnittet bland befolkningen när det gäller gymnasial utbildning är bara 23 procent. Inte särskilt representativt, och det kan innebära en risk säger Elisabeth Ljungberg, statsvetare vid demokratiinstitutet i Sundsvall. - Risken är ju att dom här olika grupperna blir främmande för varandra, att det blir vi och dom, och att det sedan ytterligare kan späda på politikerföraktet,säger hon.
Siffrorna skiljer en del mellan olika partier när det gäller utbildningsnivån bland kandidaterna. Den högsta siffran i länet står miljöpartiet för, som har hela 64 procent av sina kandidater med eftergymnasial utbildning på sina kandidater till kommunfullmäktige. Vänsterpartiets siffror är kanske mest förvånande, med hela 47 procent kandidater med eftergymnasial utbildning, något som statsvetare Elisabeth Ljungberg tillskriver dels åldersstrukturen men också 60-talets vänstervåg. -Vänsterpariet har dom med lägst ålder, och de som är yngst har högre utbildning än dom äldre. Samtidigt ska vi inte glömma att under 60-talet då Vänsterpartiet var som störst var det de med högst utbildning som var medlemmar i partiet.