Tågproblem i länet!

Det är kaos i tågtrafiken i gävleborgs län idag.
Det beror på att 3 av X-trafiks 5 tåg har gått sönder. Ett tåg är strömlöst eftersom huvudströmbrytaren är trasig. Ett annat har dataproblem. Å det tredje tåget står stilla på grund av att toaletten inte fungerar. Många X-tåg har därför ställts in och ersätts av bussar. Det gäller idag alla tåg på sträckan Gävle-Gnarp och en del av tågen som går mellan Gävle och Ljusdal.