Fästingar till länet!

Hittills har dom sjukdomar som fästingar kan föra med sig inte spridit sig till Gävleborgs län, även om antalet fästingar ökar i länet.
Dan Christensson, laborator på statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, säger till nyheterna, att det finns flera orsaker till att fästingarna spridit sig allt längre norrut. Det ena är rådjur som för dom med sig. Det andra är att klimatet blir allt varmare.