Maxtaxa i Sundsvall nästa år

Sundsvall kommer att genomföra maxtaxan inom barnomsorgen. I går beslutade kommunfullmäktige efter lång debatt att införa maxtaxa från första januari 2002. Det innebär att ingen ska betala mer än 1 140 kronor i månaden för det första barnet på dagis. Beslutet beräknas kosta kommunen 3 miljoner kronor.