SAS incidenter

Flygbolaget SAS ska granskas av både svenska och norska luftfartsinspektionen efter den senaste tidens många incidenter. Bara under helgen fick tre av bolagets flygningar avbrytas, och på måndagen fick ett plan på Arlanda avbryta starten efter problem.
Totalt under juli månad har tretton incidenter inträffat med SAS-plan, men kritiken mot bolaget tillbakavisas av bolagets vice VD, Marie Ehrling. SAS piloter avbryter flygningar så fort varningslampor lyser, och några ändrade säkerhetsrutiner är inte aktuella, säger Ehrling till Ekot.