Algblomningen av avtagit

Det mesta av algblomningarna i Östersjön har upphört på grund av de kraftiga vindar som nu satt in i framför allt södra Sverige.
Gunnar Aneer på Informationscentralen för Egentliga Östersjönvarnar dock för nya algblomningar om det lugna och varma vädret kommer tillbaka. I regel kan inte faran blåsas över förrän en bit in på hösten. Det är främst småbarn och djur som kan bli sjuka av algbemängt vatten.