Udda turistmål går bra

Det är inte bara sol och bad som lockar turisterna i Kalmar län. Det finns flera udda turistmål som också lockar folk. Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn har till exempel haft 1.400 besökare hittills i sommar, besökare som har kunnat se hur vårt framtida kärnavfall skulle kunna slutförvaras.
Andra udda turistmål är cementtillverkaren Cementa i Degerhamn, där man visat runt över 300 besökare och massatillverkaren Mönsterås bruk, där man haft över 100 besök om dan.