Träarbetare ska få bättre arbetsmiljö

Träarbetare är den yrkesgrupp som har flest allvarliga yrkesskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Det visar en rapport gjord av tre försäkringsbolag. Nu försöker Arbetsmiljöverket minska skadorna hos träarbetarna. Enligt Arbetsmiljöverkets Weine Andersson har säkerheten och arbetsmiljön hittills fått komma i andra hand i träbranschen.
Enligt Weine Andersson har man nöjt sig med en lägre nivå än i t.ex verkstadsindustrin. Nu ska säkerhetstänkandet in redan från början när nya arbetsplatser byggs och Arbetsmiljöverket deltar i en riksomfattande satsning på att förbättra arbetsmiljön i branschen.