Småhuspriserna fortsätter att öka

Småhuspriserna i Sörmland ökade med 3 procent de senaste tre månaderna i jämför med kvartalet innan. Ökningen är något större än landet i snitt som ligger på 2 procent.
I jämförelse med förra året har småhuspriserna i Sörmland ökat med 7 procent. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Ett småhus i Sörmland kostar i snitt 981 000 kronor.