Skrotbilar borta senast i höst

I Värmland har det hittills kommit in över 6.000 anmälningar om bilvrak i naturen. Anmälningarna till skrotbilskampanjen har varit så många att man inte hunnit flytta undan alla bilvrak som anmälts. Torbjörn Lindelöw projektansvarig för skrotbilskampanjen säger att det är svårt att säga hur lång tid det normalt har tagit från det dom fått en anmälan, till bilen hämtats, men att alla vrak ska vara hämtade under hösten..