Sjuka får marijuana i Kanada

I Kanada är det från och med måndagen lagligt att använda marijuana i medicinskt syfte. Det blir tillåtet att röka marijuana om man lider av en dödlig sjukdom eller en kronisk sjukdom som orsakar mycket smärta.
Och för att det ska finnas ett lagligt sätt för dom sjuka i Kanada att få tag på cannabis ska staten enligt dom nya kanadensiska lagarna kunna förse patienter med tobaken. En statlig odling finns redan i en provins på gränsen till USA. Kanadas läkarsällskap är emot dagens lagändring eftersom man anser att det inte är forskat tillräckligt på verkningarna av användning av marijuana. Men Kanadas justitieminister har sagt att nu ska en allmän legalisering av cannabis studeras.