Få miljöbrott utreds

Antalet miljöbrott som anmäls till polisen har tredubblats de senaste tre åren, men trots det blir de flesta utredningarna liggande utan åtgärd.
Polisen prioriterar inte att utreda miljöbrotten, trots att omkring 100 poliser specialutbildats just för det. Det säger överåklagare Catharina Bergqvist Levin, som är kritisk till att så få anmälda fall leder till åtal. Antalet anmälda miljöbrott är tre gånger fler idag än när den nya miljölagen kom 1999, men de flesta utredningar blir liggande hos polisen. Catharina Bergquist Levin föreslår att polisen anställer naturvetare för att bredda kompetensen på miljöområdet och klarar av att utreda brotten.