Finnveden säljer delar av verksamheten

Finnvedens styrelse har beslutat om en ny inriktning och ska koncentrera sej på verksamhet som berör fordonsindustrin.
Verkstadskoncernen Finnveden redovisar en förlust efter finansnetto på 65 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 53 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Nu har styrelsen beslutat om en ny inrikning för koncernen. De svenska enheter som Finnveden tänker sälja, sysselsätter cirka 320 personer och omsätter knappt 400 miljoner kronor. Den verksamhet som mest gör affärer med övrig industri ska i framtiden drivas som ett separat bolag. Verksamheterna inom Finnvedens dotterbolag, bland annat verksamheten i Kina, ska säljas enligt ett pressmeddelande från Finnveden.