Suomi tukee Saamelaisneuvostoa

Saamelaisneuvosto saa ensi vuoden budjetissa ensimmäistä kertaa Suomelta valtionapua kansainvälistä toimintaa varten.
Alunperin reilun 450 000 kruunun valtionapu ei sisältynyt valtiovarainministeriön ehdotukseen. Valtiovarainministeriö myöntyi ulkoasiainministeriön rahatoiveeseen aamupäivän neuvotteluissa. Saamelaisneuvosto on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän saamelaisten yhteiselin. Sen sihteeristö toimii Utsjoella Suomessa.