Företagarnas förtroende för Skattemyndigheten ökar

SKÅNE. Företagens förtroende för Skattemyndigheten i Malmö, som har hela Skåne som verksamhetsområde, ökar. Det visar en undersökning, som gjordes förra året.
En undersökning 1999 gav ett resultat som var dystert för den skånska skattemyndigheten. Då var många företag negativa till skattemyndigheten. Den blev en varningssignal och man införde nya arbetssätt, som tydligen gett resultat. Arbetet med förbättringarna fortsätter, bland annat ska telefonservicen bli bättre.