Uppsalaskola slipper stängning

Celsiusskolan i Uppsala behöver inte stängas till hösten. Under sommaren har gymnasieskolan undersökts för mögelskador, och de senaste mätningarna visar bara att det är ett klassrum till som är angripet av mögel, utöver de åtta som redan tidigare behövt saneras.
Det var i mitten av juni som man upptäckte mögelangrepp på Celsiusskolan. Skolförvaltningen bestämde genast då om att börja mögelsanera de 8 rum som var angripna av mögel, och resultatet blev då att cirka 200 elever som skulle ha börjat i ettan på Celsius fick portioneras ut på Fyrisskolan, Bolandsskolan och Ekebyskolan. De 35 år gamla byggnadena har den senaste tiden undersökts för mögel också i övriga klassrum, och om det hade upptäckts även där så hade även tvåorna och treorna fått flytta nån annanstans. Nu har man upptäckt mögel i ett klassrum till, men alla andra är det ingen fara med.