Minkar bakom säldöd

Marinforskare i Strömstad har nu stärkts i tron att det är mink som sprider valpsjukeviruset till sälar.
Därför ska nu minkar från olika områden samlas in för provtagning. Samtidigt som antalet döda sälar har ökat uppe på västkusten de senaste dagarna, så minskar antalet på stränderna i norra Skåne och Halland. Minskningen kan delvis förklaras med frånlandsvinden som gör att färre döda djur driver i land.