Ölandsblommor längs E22:an

Många säregna blommor som idag växer intill öländska alvarsvägar kan inom några år bli vanliga längs E22:an. I ett försöksprojekt transporteras slåtter från vägrenar på Öland över till vissa delar av E22:ans väntkanter, bland annat förbi Påskallavik. Syftet är dels att vägrenarna ska bli mjukare och därmed mer trafiksäkra, men också att komplettera den flora som idag finns längs E22:an.
Biologen Anna Ward på Vägverket sydost hoppas att många öländska arter kan komma trivas på fastlandet, men några orkideér längs E22:an tror hon inte på.