Fallet med de döda spädbarnen utreds

Socialstyrelsen ska nu utreda fallet med det svenska par som tvingades att åka till Finland för att få hjälp med en komplicerad tvillingfödsel. Platsbrist på svenska förlossningsmottagningar gjorde att paret skickades till Åbo för att få specialisthjälp. Men båda barnen avled i samband med födseln.
Katarina Andersson-Forssman, chef på Socialstyrelsens tillsynsenhet säger till Ekot att hon förutsätter att landstinget i Uppsala lämnar över sin utredning till Socialstyrelsen för vidare granskning på det sätt som brukar ske när det händer ovanliga saker inom sjukvården. När värkar satte in redan i 25:e veckan fördes kvinnan till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men när hon skulle föda fanns inte plats i Uppsala och kvinnan skickades i ambulanshelikopter till Åbo. Där avled båda barnen i samband med förlossningen. På onsdagen kom paret till Arlanda med de döda barnen i handbagaget. Flygbolaget Finnair säger till TT att det skedde för att tillgodose föräldrarnas önskemål trots att praxis säger att avlidna ska fraktas i speciella kistor i lastutrymmet. Arlandapolisen kallades till planet och såg till att paret kom hem. Socialstyrelsen anser att det finns för många oklarheter i historien och vill därför nu se en ordentlig utredning. På Akademiska sjukhuset i Uppsala säger man att det faktum att familjen skickades till Finland troligen inte påverkade utgången av förlossningen. Men Katarina Andersson-Forssman bekymras ändå av följderna av platsbristen inom förlossningsvården. Hon säger att Socialstyrelsen inför sommaren påtalade för de olika huvudmännen att marginalerna var små och att man vid minsta personalbristsituation eller sjukdom riskerade att hamna i den situation som nu uppstod. – Det är naturligvis inte ur ett patientperspektiv acceptabelt att man transporteras i sista sekunden långt, säger Katarina Andersson-Forssman, chef på socialstyrelsens tillsynsenhet.
Max Carlgren