Palestinier i samtal med USA

Palestinska toppolitiker har träffat USA:s utrikesminister Colin Powell för diskussioner. Det är det första mötet på hög nivå sedan president Bush krävde att den palestinske ledaren Yasser Arafat ska bytas ut.
Samtalen handlade främst om hur man ska få slut på 22 månaders våld i Mellanöstern. Frågan om hur en palestinsk stat ska kunna nås, diskuterades också och den palestinske chefsförhandlaren Saeb Erakat sa efter mötet att utrikesminister Colin Powell försäkrat honom om att USA utgår från att en egen stat blir verklighet. En viktig fråga för USA är att det palestinska självstyret utvecklas i mer demokratisk riktning , självstyret som har en lång historia av korrumption, behöver enligt USA reformeras, och frågor om hur det ska gå till var även upp på dagordningen. Dessutom diskuterades hur palestinierna ska kunna ta över säkerheten på de ockuperade områdena, när de israeliska styrkorna väl drar sig tillbaka. Den palestinska delegationen togs inte emot på det sätt som höga utländska gäster vanligtvis behandlas, till exempel fick delegationen inte poliseskort genom Washington.. Och president George Bush, som befinner sig på semester, deltog inte, men frågan är om han skulle gjort det även om han varit kvar i Washington. Sedan George Bush i juni offentligt uttalade att den palestinska ledaren Yassir Arafat var alltför inblandad i terror och korrumption och därför måste bytas ut har relationerna varit lite spända. Den palestinska chefsförhandlaren Saeb Erakat gjorde dock klart att han är Arafats man: ” jag är inte ledare för nån palestinsk frilansdelegation. Yasser Arafat är vår valde ledare och vi vet alla att alternativet till Arafat är kaos”, sa Saeb Erakat med adress till Vita Huset.
Lena Bejerot New York