Utrymningsplanerna vid bränder ses över

Det finns områden i Visby där riskfylld verksamhet finns intill områden där en hel del människor vistas. Ett av dem är sportaffären vid Bingerskvarn som ligger intill båtfabriken Nimbus. För att klara utrymningen från området utan att männniskor ska behöva åka ner i eventuella giftmoln vill räddningstjänsten inte ha affärsverksamhet i området. Det blir byggnadsnämnden som får avgöra hur saken ska lösas, i samband med att detaljplanen för området bestäms.