Kulturskatterna i länet går förlorade

Länets och landets stora kulturskatter i form av gamla allmogemöbler håller på att gå förlorade. Ohederliga antikhandlare smugglar nämligen mängder av allmogeföremål ut ur landet varje år, föremål som de kan sälja för upp till tio gånger inköpssumman.
Auktionsförrättare Erik Jonsson från Forsa, säger till radio Gävleborg att det finns två lösningar på problemet. Pressa upp priserna på föremålen eller behåll arvegodset. Dödsbon får av Erik Jonssson, rådet att dela upp arvet inom släkten.