Lång väntan på Migrationsverket

Köerna för dom utländska medborgare som har anhöriga i Sverige och söker uppehållstillstånd i landet har ökat kraftigt det senaste året. Väntetiden idag är fem månader, jämfört med tre månader i fjol.
Enligt Migrationsverket är det den nya lagstiftning som kräver att verket ska genomföra intevjuer inte bara med den som söker uppehållstillstånd, utan även med de anhöriga som bor i Sverige, som ligger bakom att ansökningarna om uppehållstillstånd tar längre tid att handlägga.