WorldCom fifflar på

Skandalen runt det amerikanska telebolaget WorldCom fortsätter, nu har nya bokföringsfiffel på ytterligare 30 miljarder kronor uppdagats.
Skandalföretaget WorldCom fortsätter att förstumma världen. Nu när revisorerna gått tillbaka i böckerna och granskat redovisningen för 1999 så har alltså hittats felaktigt bokförda intäkter på 30 miljarder kronor - och mer kan det bli varnar revisorerna som fortsätter kontrollerna bakåt i tiden. Tidigare kände man till att WorldCom blåst upp sina vinstsiffror med 35 miljarder kronor, men de pengarna gällde bara förra året och början av detta år. Den summa som nu uppdagats är alltså nästan lika stor. WorldCom växte snabbt från att vara ett litet lokalt telebolag till att bli världens näst största telecombolag. Med hjälp av de uppumpade vinstsiffrorna la WorldCom i snabb takt konkurrenterna under sig och när företaget ansökte om konkurs för tre veckor sen så hade företaget 85.000 anställda och en nätt liten skuld på 400 miljarder kronor. WorldCom överträffar nu bara sig självt: redan innan det nya avslöjandet hade Worldcom det tveksamma rekordet att ha lämnat in den största konkursansökan hittills i USA.
Lena Bejerot, New York