Duvhök jagas trots förbud

Jakten skyddar uppfödning av fasaner på de stora godsen i Skåne.
Trots att duvhöken är förbjuden att jaga så har det ändå fångats en bra bit över tusen duvhökar de senaste fem åren i Skåne. Anledningen till jakten är att skydda den kommersiella uppfödningen av fasaner på de stora godsen i Skåne. Uppfödning av fasaner kan ge viktiga inkomster från betalande jaktsällskap. Och länsstyrelsen ger regelmässigt tillstånd att fånga och i vissa fall fälla duvhökar till drygt trettio stora gods i Skåne. Enligt statistik från länsstyrelsen har drygt 1200 duvhökar fångats i Skåne de senaste fem åren. 261 duvhökar har avlivats medan resten har flyttats och släppts någon annanstans.