Sälj inte Ödistomten

De skäl som fanns 1989 för att avslå bebyggelse på den så kallade Ödistomten bredvid St Hansskolan i Visby har inte blivit svagare nu. Skolans elever har berättigade krav på en bättre utomhusmiljö än den som de båda asfalterade skolgårdarna erbjuder. Det skriver Lars Danielsson, chef för Barn och utbildningsförvaltningen i ett yttrande till Gotlands Kommun. Han hänvisar också till att någon uppsägning av hyreskontraktet inte har skett varför ingen försäljning kan ske förrän tidigast 1 januari 2006. Det är kommunstyrelsen som har föreslagit en försäljning av tomten.