Hallänningarna köper mer alkohol

Systembolagets försäljningsstatistik för det första halvåret visar på en större ökning i Halland än i landet som helhet.
Försäljningsökningen av vin och öl var i Halland ungefär dubbelt så stor som i övriga riket. När det gäller den ökade försäljningen av spritdrycker var den närmare tre gånger så stor i Halland jämfört med genomsnittsökningen. Ändå köper hallänningen i gemen mindre alkhol än genomsnittssvensken. Införandet av självbetjäningsbutiker i dem halländska kommunerna och att färre hallänningar köper alkohol i Danmark kan ligga bakom den starka försäljningsökningen.