Smuts på spåren försenade tågen

Tågtrafiken mellan Emmaboda och Lessebo har i förmiddags tvingats gå i endast 40 kilometer i timmen av säkerhetsskäl - med stora förseningar som följd. Anledningen är beläggningar på spåret som har stört signalsystemet. Banverket har därför tvingats syna av den 27 kilometer långa sträckan för att hitta beläggningen och avlägsna den.