Låg prioritet på jämställdhet hos SIF-företrädare

Jämställdhet är lågt prioriterat bland industritjänstemannaförbundet SIF:s företrädare på företag i Norrköping.
Undersökningen har gjorts bland SIF-representanter vid 12 företag i Norrköping. Som skäl till att jämställdheten inte prioriterats har svaren blivit tidsbrist, okunskap och rädsla över att ta strid med arbetsgivaren. Per-Erik Djärf, regionchef för SIF i Östergötland, tog initiativ till undersökningen, och han är inte förvånad över resultatet. Han säger att oengagemanget i jämställdhet är en trend som han har sett komma, och att han tycker att det är beklagligt eftersom exempelvis löneskillnaderna mellan män och kvinnor snarare ökar än minskar.