Fastighetsskatt avskaffas

Fastighetsskatten på hyresfastigheter bör avskaffas, anser socialdemokraternas bostadspolitiska arbetsgrupp som på tisdagen lade fram sin rapport inför partikongressen i höst.
Gruppen vill också ta bort räntebidragen och ersätta dem med ett generellt investeringsbidrag. Dessutom föreslås i rapporten att ett nytt statligt bostadsfinansieringsinstitut inrättas.