Färre jobb på Volvo Lastvagnar i Skövde

Antalet anställda har hittills i år minskat med ett 30-tal vid Volvo Lastvagnars motorfabrik i Skövde. - Minskningen har skett genom naturlig avgång. Ingen har sagts upp, säger platschefen Leif Hultman på Volvo LV i Skövde, som numera heter Volvo Powertrain.
Inför det här året såg det mörkare ut vad gäller försäljningen av dieselmotorer från Volvo Powertrain. Men produktionen just nu ligger på samma nivå (80 000 motorer i år)som under förra året. Det var det näst bästa året hittills i skövdefabrikens historia. Minskningen av antalet anställda beror alltså inte på att efterfrågan är för liten. Skövdefabriken har för närvarande runt 2 700 anställda.